ค่าเช่าและการจองรถ

ค่าเช่าวันละ 1200 บาท

ค่าเช่าวันละ 1000 บาท

ค่าเช่าวันละ 800 บาท

ค่าเช่าวันละ 700 บาท

ค่าเช่าวันละ 600 บาท

* เงินประกัน 5,000 บาท (ได้คืนทันทีหลังจากนำรถมาคืน)

เอกสารประกอบการเช่า

 1. สำเนาบัตรประชาชน + บัตรประชาชนตัวจริง
 2. สำเนาใบขับขี่
 3. เงินประกัน 5,000 บาท

วิธีการจองรถ

 • กรณีมีรถว่างทันที
  หากลูกค้าพร้อมรับรถได้ทันที (พร้อมรับรถวันนี้เลย) สามารถมารับรถพร้อมชำระค่าใช้จ่ายทีเดียวได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องวางมัดจำก่อน

 • กรณีรถยังไม่ว่างทันที (แต่ใกล้จะว่าง)

  ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวันที่รถจะว่าง หากลูกค้าประสงค์จะเช่ารถกับเราแน่นอน แนะนำให้ลูกค้าวางมัดจำกับเราไว้ก่อน 1,000 บาท (เงินมัดจำ 1,000 บาท จะนำไปหักกับค่าใช้จ่ายวันรับรถ) ทางเราจะทำการจองรถไว้ให้ลูกค้า ลูกค้าได้รถขับแน่นอน

วิธีชำระค่ามัดจำ มี 2 วิธี ดังต่อไปนี้

 • วิธีที่ 1 : โอนชำระค่ามัดจำ
  โอนค่ามัดจำ 1,000 บาท มาที่บัญชีด้านล่าง และมารับรถตามวันที่ตกลง

 • วิธีที่ 2 : ชำระค่ามัดจำที่สำนักงาน
  ชำระค่ามัดจำด้วยตนเองที่สำนักงานของเราตามแผนที่ด้านล่าง และมารับรถตามวันที่ตกลง

หมายเหตุ

** การจองจะสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท แล้วเท่านั้น
** หากลูกค้าไม่มารับรถตามวันที่ตกลง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี

Scroll to Top